سروشسروش، تا این لحظه 4 سال و 20 روز سن دارد

براي پسر يكي يكدونم

٧ ماهگي

شش ماهگيت تموم شد و وارد ماه ٧ شدي. اين ماه خيلي عالي بود. ماهي تحولات جديدي واسع من و تو به همراه داشت.  اول اينكه خيلي از بهانه گيري ها و بي قراريات تموم شد. و نق زدنات خيلي كم شد. ٢. تونستي نصفه نيمه بشيني و خودت بازي كني ٣. من و بابا رو به طور كامل شناختي و وقتي از كنارت بلند ميشيم جيغ ميكشي ٤. غلت چند مرحله اي رو ياد گرفتي و با غلت هاي پي در پي خودتو به هدفت ميرسوني ٥. براي در در گريه ميكني و پشت سر بابات گريع زاري راه ميندازي ٧. اين ماه سوپ رو ب عنوان غذاي كمكيت شروع كرديم. اول يه تيكه گوشت و هويج و برنج كه خوشبختانه خوشت اومد. كم كم سيب زميني ؛ جعفري و گشنيز و عصاره قلم گوسفند هم اضافع شد. حريره بادام اين ماه همهم پاي...
27 مرداد 1394
1